Kurs Nurkowy Kraków  Underwater Crime Scene Investigator w szkole instruktorów nurkowania Kraków

Kurs Nurkowy Kraków  Underwater Crime Scene Investigator w szkole instruktorów nurkowania Kraków

Po popełnieniu zbrodni często zdarza się tak, że ciało jest wyrzucane do wody, aby nikt go nigdy nie odnalazł. Na szczęście istnieje grupa specjalistów, którzy przechodzą Kurs Nurkowy Kraków

Underwater Crime Scene Investigator w szkole instruktorów nurkowania Kraków

. Dzięki niemu masz możliwość nauczenia się przeszukiwania oraz wydobywania dowodów sądowych spod wody.

Cena :

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy