Kurs instruktora nurkowania Kraków  advanced cave multi stage instruktor w szkole instruktorów nurkowania Kraków

 Kurs instruktora nurkowania Kraków  advanced cave multi stage instruktor w szkole instruktorów nurkowania Kraków

Podczas gdy nurkujesz w jaskiniach, to często logistyka stawia ogromne wymagania. Chodzi o dużą ilość sprzętu. Każdy z nas wie, iż sprzęt przeznaczony do nurkowania w jaskiniach musi być zdublowany. Chodzi o ilość butli, które są zabierane przez nurków, aby nurkowanie odbywało się w bezpieczny sposób. Wszystkie potrzebne do tego informacje zawarte są w kursie instruktora nurkowania Kraków advanced cave side mount instruktor w szkole instruktorów nurkowania Kraków.

Cena:

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy