Kurs instruktora nurkowania Kraków  introductory to mine instruktor w szkole instruktorów nurkowania Kraków

Kurs instruktora nurkowania Kraków  introductory to mine instruktor w szkole instruktorów nurkowania Kraków

Zalane kopanie coraz chętniej otwierają swoje nowe korytarzowe odcinki. Są one coraz bardziej głębokie oraz dalsze. Wraz z tą informacją nurkowie zgłaszają się do Waszej organizacji nurkowej po to, aby uzyskać wyższy stopień nurkowy, który jest związany z nurkowaniem w zalanych kopalniach. Dlatego też konieczne jest ukończenie kursu instruktora nurkowania Kraków introductory to mine instruktor w szkole instruktorów nurkowania Kraków      wraz z swoimi kolegami instruktorami. Dzięki niemu będziecie mogli podnieść swe kwalifikacje w zakresie nurkowania w zalanych kopalniach.

Cena:

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy